Mesurar el màrqueting, el cas d'una empresa de reparació i manteniment

Com donar volta el direct màrqueting en el cas d'una empresa amb serveis d'emergència.

Mesurar el màrqueting

Hi ha empreses que ho tenen més difícil a l’hora de fer direct marketing, de buscar i interpel·lar el consumidor de manera directa. És el cas de les empreses de reparació o manteniment, que ofereixen un servei que només necessita aquell a qui se li ha espatllat alguna cosa. La seva feina no es pot anunciar o vendre com un producte o una instal·lació, i quan el client hi truca, no es tracta d’una trucada amable, sinó urgent.

En aquests casos, és molt important poder mesurar el posicionament web per tal d’identificar i analitzar bé aquest màrqueting “impossible” (i orgànic), per tal d’explorar, justament, les possibilitats que ofereix el màrqueting en aquestes situacions, amb l’objectiu últim de no tancar-se a noves oportunitats i, així, créixer. No és tan important, doncs, el mateix posicionament, el propi màrqueting, sinó la capacitat que tinguem de mesurar-lo.

De contacte a contracte

El procés ideal resultant del trànsit en una pàgina web és el pas de “contacte” a “contracte”. És a dir, que aquell contacte (lead) que un dia truca, escriu o emplena el formulari (i, per tant, facilita les seves dades a l’empresa) esdevingui finalment un contracte, un client. A tota pàgina web s’hi pot arribar a través de Google, i tots els leads que hi arriben per aquest mitjà han hagut d’introduir unes determinades paraules clau al cercador, que els han portat a la pàgina corresponent.

Què passa, però, si el trànsit no arriba? O si el trànsit que arriba no és correcte, o no troba el que busca, i és la mateixa empresa qui ha de fer la feina de convertir-lo en contacte, i després transformar-lo a contracte?

Per analitzar el trànsit, Google proporciona dues eines gratuïtes que ens poden ajudar a creuar informació i mesurar el posicionament: Search Console (anàlisi d’indexació, paraules clau i visibilitat) i Google Analytics (servei d’estadístiques).

Analitzar per millorar

Google Analytics permet crear objectius i registrar el tracking (rastreig del recorregut de l’usuari), de manera que tot usuari que arriba a una pàgina web des de Google és susceptible de ser traçat per saber on ha clicat, quin recorregut ha fet per la pàgina, quines dades hi ha deixat, etc.

L’objectiu de mesurar el posicionament orgànic és analitzar quines són les paraules clau que porten contractes. Fent aquesta anàlisi, podem trobar, per exemple, que hi ha una paraula que proporciona un miler de visites al dia, però que la que genera deu trucades cada dia (i, per tant, la que interessa a l’empresa) és aquella més insòlita i desconeguda, l’última de totes.

També és interessant analitzar per quin motiu hi ha determinades paraules clau que no generen leads. O esbrinar per què hi ha molts leads que no arriben a trucar (potser el preu està fora de mercat, o el contingut de la pàgina no és l’adequat). Amb aquesta informació sobre la taula, podem revisar la pàgina o la comunicació que fa l’empresa per corregir el que falla i millorar les estratègies.

Mesurar i optimitzar aquest posicionament permet orientar la comunicació d’una manera concreta, per anar a buscar les paraules clau que sabem del cert que porten contractes i analitzar què ens diu, justament, tot aquest trànsit.

Trànsit de qualitat

També es pot fer un pas més i mesurar el trànsit de la pàgina web, que tant pot provenir de Google, com de Linkedin, com d’un portal especialitzat, etc. Així mateix, es pot provar de fer PR Digital (Public Relations) i determinar d’on provenen la majoria dels leads (tots els canals funcionen, però cal trobar el canal ideal). Això comporta una despesa, però és una despesa que es recupera amb escreix si inverteixes, per exemple, 1.000 € i t’arriba un contracte que te’n fa guanyar 10.000 €.

Google Ads, que ja és de pagament, es connecta automàticament a tot aquest trànsit i en fa l’anàlisi. Convé tenir present, però, que no deixa de ser una eina que requereix una gran quantitat d’hores d’estudi al darrere, de moltes operacions i modificacions a la pàgina web.

El client de Glacom molt sovint no ens truca perquè fem cap feina excepcional, sinó perquè no disposa de prou temps per entretenir-s’hi, ni tampoc de l’experiència suficient per saber quina és la millor manera d’abordar aquesta anàlisi.

Sempre que es facin anàlisis i operacions, és important saber mesurar-les i determinar d’on prové el trànsit de qualitat, que és, al capdavall, el que ens interessa.

Email marketing

Com que parlem d’una empresa de reparació (la trucada només arriba quan s’ha espatllat alguna cosa), és difícil fer email marketing. S’hauria de donar la casualitat que algun client tingui aquella necessitat concreta en el precís moment de rebre el missatge. Per tant, és una estratègia que, amb tota probabilitat, serà inútil.

El que sí que es pot fer en aquest sentit és introduir totes les dades que faríem servir per a l’email marketing a Google Ads, de manera que l’eina relacioni l’adreça amb l’usuari i li generi publicitat de la nostra empresa.

És possible agafar adreces electròniques de llistes per anar a buscar el tipus d’empresa que interessa i posar-los l’anunci que vulguem.

Enquesta de satisfacció

Com diuen els grans gurus del màrqueting, es pot acabar un treball, però això no vol dir que la feina hagi finalitzat. Els clients s’han de mantenir, i és important valorar-ne la satisfacció. És per això que, mitjançant el browser automation, proposem la possibilitat d’enviar una enquesta de manera automatitzada per mesurar si la feina feta després d’una reparació funciona i el client està satisfet.

Aquesta enquesta també es pot entendre com una mena de direct marketing, perquè amb l’excusa de demanar com funciona una instal·lació o d’oferir una solució anticipada a un problema, també s’està portant a terme una acció de branding. D’aquesta manera, el client, davant d’una situació de futura necessitat, probablement ja tindrà al cap la nostra empresa. En el fons, l’excusa del màrqueting és sempre contactar amb algú per dir-li: existeixo.

Encara un pas més que proposem en aquest sentit, a banda d’automatitzar aquesta consulta per correu electrònic, seria fer l’anàlisi de les dades de les respostes a l’enquesta, i donar resposta, així, a les preguntes generals de l’empresa.

Gràcies per la vostra atenció.

Glacom Iberia S.L. Som assessors per al desenvolupament. Accelerem el desenvolupament de l’empresa mitjançant intervencions de transformació digital. https://www.glacom.cat

Dibitonto Daniele — CEO at glacom — daniele@glacom.com +34 628 88 76 09 https://wa.me/34628887609

h